Tandläkarpriser är en oberoende hemsida som hjälper dig att hitta och jämföra tandläkarpriser i Stockholm

Jämför tandläkarpriser här

Många kan nog känna igen sig i att det kan bli dyrt att besöka tandläkaren. Det kan också vara svårt att veta vilket pris som är rimligt att betala. Vi har därför tagit fram en tjänst där du enkelt kan söka på olika behandlingar hos olika tandläkare i Stockholm och därefter se prisförslag direkt. För oss på tandläkarpriser är det viktigt att du inte betalar för mycket för din tandvård. Genom tandläkarpriser.se blir det enkelt att jämföra det pris man fått av sin tandläkare med andra kliniker i Stockholm och vi hjälper dig på det sättet att hitta den absolut bästa och billigaste tandläkaren i Stockholm. Alltså, sök enkelt efter din behandling hos oss och få tandläkarpriser som du kan jämföra!

I nuläget har tandläkarpriser.se samlat priser från 19 tandläkarkliniker i Stockholmsområdet. Med i listan finns några av de största tandläkarna i Stockholm. Däribland City Dental, Dentsmile, Distriktstandvården, AquaDental och Folktandvården. Där är City Dental i särklass billigast, Södertandläkarna en av de dyrare och Aquadental vägrar i de flesta fall uppge pris.

Tandläkarpriser.se har kontaktat samtliga tandläkarkliniker i prislistan för att få ut rätt tandläkarpiser, men trots upprepade försök så har några kliniker valt att inte uppge sina behandlingspriser till oss. Där prisuppgifter saknas står det därför ”vägrar uppge pris” Nya priser uppdateras kontinuerligt. Vill du att din tandläkarklinik och de behandlingspriser ni erbjuder också ska finnas på sidan? Kontakta då oss via kontaktformuläret som ligger under ”Kontakt”.

Pris

550:-

Referenspris

845:-

Behandling

Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare

Mottagning

Region

Stockholm

Hitta hit

Pris

800:-

Referenspris

845:-

Behandling

Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare

Mottagning

Region

Stockholm

Hitta hit

Pris

825:-

Referenspris

845:-

Behandling

Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare

Mottagning

Region

Stockholm

Hitta hit

Pris

845:-

Referenspris

845:-

Behandling

Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare

Region

Stockholm

Hitta hit

Pris

845:-

Referenspris

845:-

Behandling

Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare

Mottagning

Bandhagen Dental Care

Region

Stockholm

Hitta hit

Pris

845:-

Referenspris

845:-

Behandling

Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare

Mottagning

Region

Stockholm

Hitta hit

Pris

845:-

Referenspris

845:-

Behandling

Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare

Region

Stockholm

Hitta hit

Pris

845:-

Referenspris

845:-

Behandling

Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare

Region

Stockholm

Hitta hit

Pris

845:-

Referenspris

845:-

Behandling

Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare

Region

Stockholm

Hitta hit

Pris

850:-

Referenspris

845:-

Behandling

Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare

Mottagning

Region

Stockholm

Hitta hit

Pris

850:-

Referenspris

845:-

Behandling

Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare

Mottagning

Region

Stockholm

Hitta hit

Pris

865:-

Referenspris

845:-

Behandling

Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare

Region

Stockholm

Hitta hit

Pris

865:-

Referenspris

845:-

Behandling

Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare

Region

Stockholm

Hitta hit

Pris

865:-

Referenspris

845:-

Behandling

Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare

Region

Stockholm

Hitta hit

Pris

890:-

Referenspris

845:-

Behandling

Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare

Region

Stockholm

Hitta hit

Pris

895:-

Referenspris

845:-

Behandling

Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare

Region

Stockholm

Hitta hit

Pris

900:-

Referenspris

845:-

Behandling

Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare

Region

Stockholm

Hitta hit

Pris

945:-

Referenspris

845:-

Behandling

Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare

Mottagning

Region

Stockholm

Hitta hit

Pris

960:-

Referenspris

845:-

Behandling

Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare

Region

Stockholm

Hitta hit

Pris

970:-

Referenspris

845:-

Behandling

Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare

Region

Stockholm

Hitta hit

Tandvårdsstöd

Tandvårdsstödet är ett ekonomiskt bidrag som gör det billigare att gå till tandläkaren. Det gäller alla vuxna och består av ett allmänt tandvårdsbidrag, ATB, ett högkostnadsskydd och ett särskilt tandvårdsbidrag, STB.
Tandvårdsstödet omfattar alla som är 23 år eller äldre och består av:

 • Ett allmänt tandvårdsbidrag, ATB, på 300 eller 600 kronor per år beroende på hur gammal du är.
 • Ett högkostandsskydd, som gör att du bara behöver betala en del av kostnaden själv vid större behandlingar. Du får ersättning för kostnader för över 3000 kronor under ett år.
 • Ett särskilt tandvårdsbidrag, STB. Om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar tänderna kan du ha ökat behov av förebyggande tandvård och rätt till STB. Läs mer om STB här.

Allmänt tandvårdsbidrag, ATB

Det allmänna tandvårdsbidraget, ATB, kan du använda som delbetalning för din tandvård. Du får tandvårdsbidrag den 1 juli varje år och kan spara det upp till två år.

 • 23-29 år och över 65 år: 600 kronor per år
 • 30-64 år: 300 kronor per år

Exempel: Om du är mellan 23 och 29 år och går till tandläkaren vartannat år har du 1200 kronor att använda som delbetalning. Bidraget dras av när du ska betala får sedan ersättning från Försäkringskassan. Du kan spara bidraget i upp till två år.

Högkostnadsskydd
Högkostnadsskyddet innebär att du bara behöver betala en del av kostnaden själv vid större behandlingar. Försäkringskassan betalar ersättning för resten direkt till din tandläkare. Skyddet mot höga kostnader börjar gälla när du har betalat över 3000 kronor enligt referenspris under en ersättningsperiod:

 • Upp till 3000 kronor: Du betalar fullt pris
 • 3001-15000 kronor: Du får 50 procent av kostnaden i ersättning
 • Över 15000 kronor: Du får 85 procent av kostnaden i ersättning

Kan man söka bidrag till tandvård?

I Stockholms läns landsting finns det stiftelser som delar ut pengar till forskning och utbildning. Dessa patienter kan även söka bidrag. Stockholms läns landsting förvaltar cirka 150 stiftelser som delar ut pengar till forskning och utbildning varje år. Dessutom kan du som är eller har varit patient söka bidrag från stiftelserna. Kuratorn eller fondhandläggaren vid respektive sjukhus eller vårdcentral kan tala om vilka förutsättningar som gäller för de olika stiftelserna.

Vem kan söka medel från stiftelserna?
I allmänhet gäller det att den sökande ska vara eller har varit patient vid något sjukhus eller någon vårdcentral inom Stockholms län.

Många stiftelser är knutna till ett visst sjukhus, till exempel Södersjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset eller något annat sjukhus. Från dessa stiftelser kan alltså endast personer som är eller har varit patient söka bidrag. Det finns även stiftelser som inte är knutna till ett visst sjukhus.

För alla stiftelser som delar ut bidrag till patienter gäller att den sökande är behövande. I detta sammanhang är behövande ett ekonomiskt begrepp. Den tolkning av begreppet behövande som skattemyndigheterna gör är att den sökande bör ha låg inkomst och inte kan ha större ekonomiska tillgångar. Vidare gäller att den sökande är bosatt och skriven inom Stockholms län. För vissa stiftelser gäller det att den sökande är bosatt inom Stockholm stad eller ibland också i en särskild församling inom Stockholm stad.

Så ansöker du om bidrag
Om du ska söka bidrag, kontakta först kuratorn eller fondhandläggaren vid sjukhuset för att få en ansökningsblankett och information om vilka uppgifter som skall redovisas i fondansökan. Det är också kuratorn/fondhandläggaren som tar emot fondansökan och ser till att den behandlas. Källa: 1177.se

Vad är referenspriser?

Det är fri prissättning på tandvård i Sverige. Därför är det viktigt att komma ihåg att ersättningen från Försäkringskassan inte beräknas utifrån det pris som tandläkaren tar ut. Den beräknas i stället utifrån ett referenspris.

Referenspriset är ett fast pris som bestäms av staten. Alla åtgärder som ger dig rätt till ersättning från högkostnadsskyddet har ett referenspris. Om din tandläkares pris är samma som referenspriset eller lägre, ligger detta pris till grund för ersättningen. Ligger tandläkarpriset över referenspriser betalar du mellanskillnaden. Se statens referenspris här. Nya referenspriser kommer gälla från den 15 januari 2018.

Ersättningsperiod
Högkostnadsskyddet börjar gälla när en åtgärd som ingår i skyddet registreras hos Försäkringskassan. Efter det räknas alla åtgärder under de följande tolv månaderna in i skyddet. En ersättningsperiod kan inte förlängas, däremot kan du själv bestämma att avsluta ersättningsperioden i förtid och börja en ny. Det kan vara en fördel när du står inför en större behandling. Genom att få in flera åtgärder under en och samma ersättningsperiod kan du komma upp i högre ersättning för den överskjutande delen.

All tandvård ersätts inte
All tandvård ger inte rätt till ersättning. Det kan bero på att vården inte anses kostnadseffektiv eller att behandlingen inte är prioriterad inom det statliga stödet. Du får till exempel ingen ersättning för en krona på de bakersta kindtänderna eller för en rotbehandling av visdomstanden. Blekning och annan estetisk tandvård betalas också helt av dig som kund. Det gäller även puts och polering av tänderna för dig som inte har någon risk för tandsjukdomar.

Prata gärna med din tandläkare om du vill veta mer om tandvårdsstödet.

Tandvårdslån?

Ibland kan du behöva tandvård fast du inte har råd att betala för den. I så fall kan det finnas olika lösningar som ändå gör att du kan få den tandvård du behöver. Du kan få en avbetalningsplan eller ansöka om ett lån till exempel. Ibland kan det också finnas behandlingar som är billigare än den som tandläkaren först föreslog.

Om du har ett akut behov av tandvård måste du oftast få vård så fort som möjligt. Men om det inte är så bråttom kan du jämföra olika behandlingar. Då hinner du lägga upp en plan för i vilken takt du vill att behandlingen ska ske så att du kan betala en del i taget. 
Som en sista utväg kan du ibland få ekonomisk hjälp från socialtjänsten.
 Det finns alltid ett referenspris på en behandling och tandläkaren kan ta mer betalt än vad referenspriset är, men också mindre. Du ska alltid få veta vad referenspriset är.

Fråga efter en billigare behandling
Om tandläkaren har föreslagit en behandling som du tycker är dyr kan du fråga om det finns en billigare lösning. Vissa material är dyrare än andra och ibland kan det gå bra med ett billigare material, även om det innebär att det måste bytas ut efter ett tag. 
Till exempel kan du välja att:

 • Få en fyllning eller krona som tandläkaren gör av fyllningsmaterial, i stället för en dyrare krona som görs av en tandtekniker.
 • Få en brokonstruktion, som tandläkaren fäster i två eller flera granntänder som slipas, i stället för ett implantat som skruvas fast i käkbenet.

Det finns även situationer då tandläkaren bedömer att det är rimligt att dra ut en tand, även om den skulle kunna repareras.

Det är tandläkaren som bedömer vilken behandling som passar bäst för varje person, men också vilken billigare behandling som skulle kunna fungera om du för tillfället inte har råd med den dyrare behandlingen.

Du har alltid rätt att gå till en annan tandläkare och fråga om råd om den behandling du har fått förslag på. En andra bedömning kallas ofta för en second opinion och som regel får du betala för en sådan undersökning. 
Det är alltid svårt att veta hur länge en tandbehandling kan hålla. De dyrare lösningarna håller oftast längre och innefattar ofta garanti. Även om det billigare alternativet inte är lika bra som det dyrare kanske det ändå är bättre än att inte få någon behandling alls.

Avbetalning eller lån
Har du inte råd med den behandling du vill ha kan du fråga om du kan få dela upp betalningen med hjälp av en avbetalningsplan men det är inte alla tandvårdsmottagningar som erbjuder en avbetalningsplan.
 En del tandläkare kan också hjälpa till med att ordna någon form av lån. Innan du tar ett lån kan det vara värt att först jämföra räntan mellan olika banker och låneinstitut. Ibland kan din vanliga bank ge lägre ränta än det alternativ som tandvårdsmottagningen har föreslagit. 
Det är bra om du frågar om möjligheten att få göra en avbetalning eller få ett lån innan behandlingen börjar. 
Om du har en skuld hos en tandläkare eller tandhygienist kan de kräva att du ska betala skulden innan du får fler behandlingar.

Om du har akuta besvär
Även om du inte har råd att betala på en gång kan du ändå få hjälp om du har ett akut behov av tandvård. Det är tandläkaren tillsammans med dig som avgör efter en noggrann undersökning om dina besvär är av akuta och måste åtgärdas omedelbart eller inom kort. 
Om tandläkaren bedömer att du måste få behandling på en gång, är tandläkaren skyldig att antingen själv utföra en behandling eller hänvisa till en jourmottagning eller någon annan tandvårdsmottagning som erbjuder akut tandvård.
 Om du inte kan betala vid själva besöket får du en räkning. För den gäller samma villkor som för alla räkningar, det vill säga om du inte betalar kan skulden lämnas vidare till inkassobolag och så småningom till kronofogden.

Ibland kan du få hjälp av socialtjänsten
Om du inte blir hjälpt av vare sig lån, avbetalningsplaner eller billigare alternativ kan du vända dig till socialtjänsten i den kommun du bor i för att ansöka om försörjningsstöd, så kallat ekonomiskt bistånd.
 Oftast kan du få ekonomisk hjälp för sådan tandvård som inte kan vänta utan måste göras på en gång för att inte tandhälsan ska försämras. Till exempel kan det handla om att du har feber på grund av en infektion i en tand eller i munnen, eller att du slagit av en bit av tanden så att en nerv blottats. Det är tandläkaren som avgör vad som är akut tillsammans med dig.
 Det är också tandläkaren som föreslår en lämplig behandling. Om behandlingen är dyr kan socialtjänsten vilja att en annan tandläkare bedömer förslaget innan de fattar ett beslut.

Kostnaden för tandvård måste ha godkänts av socialtjänsten innan behandlingen börjar, men ibland görs undantag när det gäller akuta besvär. 
Reglerna för vilken tandvård du kan få kan skilja sig åt beroende på var du bor. Det är inte alltid socialtjänsten ger ersättning för akut tandvård. Till exempel kan du behöva betala själv om du redan får ekonomiskt bistånd eftersom socialtjänsten kan göra bedömningen att pengarna ska räcka även till tandvård. 
Socialtjänsten gör individuella bedömningar och tittar på din ekonomi. Precis som vid alla bedömningar som görs när du ansöker om ekonomiskt bistånd får du inte någon hjälp så länge du har egna privata tillgångar, som till exempel hus eller pengar på banken.

Om du är hemlös
Om du saknar bostad och inte har råd med tandvård ska du i första hand vända dig till socialtjänsten som kan hjälpa till att bedöma om du har rätt att få tandvård inom ramen för socialtjänstlagen. 
På vissa orter i landet finns särskilda läkarmottagningar för hemlösa där du kan få sjukvård och tandvård. 
I vissa kommuner finns också frivilligorganisationer som hjälper till med ekonomiskt bistånd då du inte har råd med tandvård.
Källa: https://www.1177.se/Stockholm/Regler-och-rattigheter/Om-man-inte-har-rad-med-tandvard/

Kontakta oss

Kontakta mig gärna med formuläret nedan om du har någon fråga eller om ni som tandläkare vill finnas med i listan.

Målet är att alla ska kunna jämföra sina tandläkarpriser och tandläkarkostnader.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.